Persoonsblad

Naam Jan Wolters Kreuzen220, (8) J 200
Geboren 27-11-1727, Hoogeveen250
Geb. memo doop
Overlijden na 1778250
Beroep schipper (1764)250
Vader Wolter Jans (-1772)
Moeder Annegien Harmens (1705->1748)
Echtgenoten
1 Wummigje Hendriks220, (8) J 201
Geboren 5-7-1733, Hoogeveen250
Geb. memo doop
Overlijden na 1797250
Vader Hendrik Derks
Moeder Geesjen Jans
Huwelijk voor 1774
Kinderen Berend Jans (1774-1822)
Notities behorende bij Jan Wolters Kreuzen
1.2. Jan Wolters Bloemen alias Kreuzen250

gedoopt 27 november 1727; overleden tussen 1778 en 1797; zijn kinderen noemen zich alle Kreuze of Kreuzen; bij de doop van Annigje wordt hij Jan Wolters Bloemen genoemd, bij de anderen steeds Jan Wolters.
in het haardstedenregister van het Hollandsche Rot op nr 156 wordt in 1764 als schipper vermeld Jan Wolters Creuse, die de hoogste bijdrage betaalt, terwijl in 1774 in het Hollandsche Rot op nr 86 vermeld wordt Jan Wolters Bloemen, die van de diaconie trekt; we veronderstellen dus, dat dit dezelfde persoon is, die door ziekte of ongeval zijn beroep op moest geven en daarom van de armenzorg afhankelijk werd. Harde bewijzen voor deze

veronderstelling hebben we echter (nog?) niet kunnen vinden. Jan Wolters Creuzen wordt op 6 december 1774 medemomber over de 2 onmondige kinderen van wijlen Dave Rode, wegens hertrouwen van de weduwnaar Christiaan Heyn met Jantje Jans Beuker.
Notities behorende bij Wummigje (Echtgen. 1)
Wummigje (ook Femmigje) Hendriks, 5 juli 1733 gedoopt als dochter van Hendrik Derks en Geesjen Jans; wordt bij de volkstelling van 1797/98 vermeld als Femmigje Hendriks, weduwe van Jan Wolters, 66 jaar, spinnen; inwonende zoon 18 jaar, schipper250

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, waarbij de moeder steeds Wummigje genoemd wordt:250
1. Hendrik geen doop, verder 1.2.1.
2. Annegien 12-11-1758 overl. voor 1763
3. Wolter 08-06-1760, ondertrouwt 6 april 1794 te Yhorst/ de Wijk en trouwt 27 april 1794 te Meppel als zoon van Jan Wolters Kreule (verschrijving?) en Femme Hendriks met Hendrikje Koers; wordt bij de volkstelling van 1797/98 als Wolter Jans Kreusen vermeld, schipper, gehuwd, 2 kinderen (welke in Havelte gedoopt blijken te zijn); op 20 maart 1804 wordt hij als medemomber vermeld en woont dan in Havelte; hij is dan ook de voorvader van de Kreuze's in Havelte en Meppel
4. Annegjen 06-03-1763, trouwt als Annigje Jans Kreuzen met Leffert Alberts Gortworst; overleden 26 janauri 1838, waarbij o.i. als doopdatum abusievlijk 12-11-1758 wordt vermeld.
5. Geesjen 24-11-1765
6. Berent 03-04-1774, verder 1.2.6.
7. Jan 29-03-1778 ongehuwd overleden 9 februari 1833 als varensgezel te Leeuwarden, oud 55 jaar, abusievelijk vermeld als Jan Wolters Kreuze.
Laatst bijgewerkt 6-11-2006 Gemaakt 6-4-2019

Inhoud · Index · Familienamen · Contact · Internet gezinskaart

C.A.M. Siskens, 6-4-2019