Persoonsblad

Naam Johan Henrich Sueßgen, (8) S 128
Geboren 28-12-1709, Stadtlohn (D)1, p. 46,91,97, p. 1,160,572
Geb. memo doop
Overlijden na 1764, Indijk25,259
Overl. memo boedelscheiding 'van Engelen'
Beroep wever
Godsdienst RK160
Peetouders Henrich Döbbels en Gertken ten Ostendorp91,97, p. 1,160
Vader Joannes Suischen / Süsken (1664-1738)
Moeder Elisabeth Gehling (1684-1769)
Echtgenoten
1 Geertruyd Janse Haring, (8) S 129
Geboren ca 1710, Maarssen
Geb. memo grove schatting
Overlijden 15-3-1785, Indijk1, p. 3, 20, 26
Vader Jan Barendtz Haring (ca1680-1743)
Moeder Agatha Jans Verkerk (ca1685-1749)
Huwelijk 24-5-1740, Laagnieuwkoop1, p. 34, 35
Kinderen Joannes (1745-1814)
Notities behorende bij Johan Henrich Sueßgen
in Indijk: Jan Hendriks Sueskens, roepnaam: Hendrik259
peter van:
- Anna Christina Bern., dt. van Gerard Did. Siebers en Christina Süsken, * 28-7-1745
- Joan Gerard, zn. van Bernard Henrich en Margaretha Elis. Deemes, * 13-9-1747160
- Joanna Gesina Höing, dt. van Jo. Bernd. Höing en Anna Elisabeth Suesken, * 12-9-175297

op 15-6-1761 is Johan Henrich betrokken bij de boedel-deling van Lijsbet Janse Haring (zijn overleden schoonzus), hij is dan voogd over de drie minderjarige kinderen259

koopt hout in 1752 en tienden en houtgewas 1764461
Herkomst van gegevens
doop: Doopboek R.K. parochie St. Otger Stadtlohn jaar 1709 blz. 12491
huwelijksakte Rechterlijke Archieven Utrecht 842**b en DTB Maarssen 308b=310b, folio 1221, p. 34, 35

doop: Stadtlohn, KB003_1 Taufen 1682 - 1742, T_125572
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/stadtlohn-st-otger/KB003_1/?pg=65
Eigen stukken
kopie trouwboek
kopie boedel-deling erven Lijsbet Jans Haring, 15-6-1761
Notities behorende bij Geertruyd Janse (Echtgen. 1)
bij huwelijk: jd. tot Maarssen

meter op 18-11-1744, Teckop, van Jannegtje van Engelen, dt van Hannis en Leijsbet Haring327

bij het overlijden van zijn vader (25-6-1814) noemt kleinzoon (Jo)hannes Suskens 'Geertruy van Engelen' als de moeder van zijn vader1, p. 30

vermelding in begraafboek: het lijk van de huisvrouw van Hendrik Suskens - pro deo (in plaats van huisvrouw had men bijna weduwe geschreven, dit was doorgehaald)1, p. 26

geen dopen van familie Haring in Maarssen noch in Vleuten301, p. 63

koopt in 1762 twee stoelen461
Herkomst van gegevens
overlijden: RA Utrecht, DTB 142/150 Trouwen en begraven Indijk
Notities behorende bij Johan Henrich & Geertruyd Janse (gezin)
Rijksarchief Utrecht: Laagnieuwkoop RA 842**b:
Den 24en May 1740 is het Huwelijk van
Jan Hendriks Sueskens J.man geboortig van de
Stat Loon ende Geertruijd Janse Haring j.d. tot
Maarsen gesolemniseert nadat alvoorens bleek dat de
drie Zonnendaagse Paroclamatien op den 8e:, 15e: en 22e: May 1740,
Zoo voor deesen Geregtshuijse als voor dat van Maarsen waaren
afgekondigt zonder dat er eenige verhindering is voorgekoomen.
Present op het trouwen D'or Jan Gijsbert van Vianen Schout, Cornelis
Vermeulen en Jacob Verhoek Schepenen van 't Zuijdeinden van Portengen
van der Muelens Geregt1, p. 34

Trouwboek RK gem. Maarssen, RA 308b: 23-5-1740 Joan Henrik Suesken en Getruy Jans Haring; in facie ecclesiae

in klapper RK Huwelijken Teckop (Streekarchief Woerden) staat bij dit huwelijk: deel: P 1761, folio 19
Laatst bijgewerkt 23-5-2020 Gemaakt 22-12-2021

Inhoud · Index · Familienamen · Contact · Internet gezinskaart

C.A.M. Siskens, 22-12-2021