Copyright
De hier vermelde genealogische gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ze mogen alleen dienen om te komen tot uitwisseling van gegevens bij eventuele gezamenlijke familieleden.  Ik behoud het volledige copyright voor wat betreft de persoonlijke, niet openbare gegevens, foto's en dergelijke die in deze website vermeld dan wel getoond worden.

Publicatie van gegevens uit deze website in enigerlei vorm dient te geschieden met volledige bronvermelding. Mocht u gegevens willen overnemen, dan hierover graag een e-mailtje naar info # siskens.demon.nl ( # = @ ) dan wel naar de door mij geciteerde bron.

Disclaimer
Hiervoor verwijs ik naar  Disclaimer.de

Privacy

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen alleen gegevens openbaar gemaakt worden van natuurlijke (dat wil zeggen: levende) personen indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend én als de verwerking van die gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). In deze website worden daarom van vrijwel alle levende personen alleen initialen, familienaam en geslacht vermeld.
N.B. De publicatie van gegevens van overledenen is geheel vrij.

Mocht u van mening zijn dat er van u toch te veel of verkeerde gegevens zijn opgenomen, dan zal ik die in overleg met u aanpassen of verwijderen.
Anderzijds, als u het wél leuk vind om uw gegevens op deze website vermeld te zien stel ik uw bericht zéér op prijs.
Bij voldoende belangstelling wordt het dan voor mij de moeite waard me aan te melden bij het CBP om die gegevens op deze website te kunnen plaatsen.
Wilt u graag weten of u verwant bent met een van de vermelde personen neem dan a.u.b. contact met mij op.

C.A.M. Siskens


Naar:
Startpagina genealogie
Toelichting bij de bronnen,    Interpretatie van gegevens
Rangschikking en gebruik van de pagina's 
Uitleg over genealogische termen, tekens en afkortingen
Home
Copyright, Disclaimer en Privacy

Hulp gevraagd: nog gezochte personen en openstaande vragen
 
31 december 2006