Toelichting bij de bronnen van de gegevens
Genealogische gegevens vallen niet zomaar uit de lucht, maar moeten (kunnen) gezocht én gevonden worden in allerlei bronnen in archieven, eigen stukken en Internet. De vermelding van de bronnen op deze website is bedoeld om een indruk te geven van de herkomst en betrouwbaarheid van mijn gegevens.

Bij het bezoek aan archieven schrijf ik de gegevens over in notitieblokken: vandaar de verwijzing naar een 12-tal van die blokken. Dat betekent "alleen maar" dat die gegevens uit eigen waarneming komen. Die eigen waarneming geldt natuurlijk ook voor de gegevens die al in de familie bekend waren (o.a. van F.J. Siskens), de bidprentjes en ander familiedrukwerk. Met verschillende familieleden is hierover gecorrespondeerd. Ook is, in opdracht, speurwerk in Duitsland en Nederland uitgevoerd door enkele beroepsgenealogen.

Veel gebruikte bronnen zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de Doop- en Trouwboeken van voor 1811. Voor de 'recent' overleden familieleden zijn deze gegevens aangevuld met uitreksels van de Persoonskaarten van de Burgerlijke Stand (CBG).
Publicaties over families zijn rijk aan informatie. Het betreft voor deze site de families de Kok (de Kock, de Cocq), van Heijst, Froger, Dekker en Heijboer. Deze boeken en tijdschriften zijn vooral geraadpleegd bij het Centraal Bureau voor de Genealogie, de Nederlandse Genealogische Vereniging of in andere archieven. De bronnen 11-13 zijn in mijn bezit.
Veel is te vinden in Internet-sites van de Rijks-, regionale en stadsarchieven, zoals WieWasWie, Digitale Stamboom. Ook particuliere websites stellen de gegevens van hun familie ter beschikking, bijvoorbeeld voor de namen Roosenboom, Scholtes, Smulders en Ruijgrok (van Agthoven en Wissenburg).
En er zijn particuliere sites die informatie over een hele streek of stad aanbieden in de vorm van gedigitaliseerde Doop- en Trouwboeken, bijvoorbeeld de Millingse Genealogische Pagina, de Noord-Hollandsche Huwelijcken, Geneaknowhow.net en vele andere.
De gegevens van Stadtlohn, de zogenaamde Kirchenbücher, zijn in  2003 gedigitaliseerd door de  Stadtlohner  Heimatverein e.V.  Door de vriendelijke hulp van de heer H. Büssing heb ik de beschikking gekregen over de gegevens van de familie Suesken. Zie hieronder voor een uitleg van mijn interpretatie van die gegevens.

Meestal heb ik de teksten uit de digitale bronnen gekopiëerd naar het veld 'Herkomst van gegevens'. Het zelf hebben van een bidprentje, een akte (of kopie) en dergelijke worden vermeld in het veld 'Eigen stukken'. In 'Herkomst van gegevens' heb ik ook die websites genoemd waaruit slechts enkele malen geciteerd wordt.
De velden 'Herkomst van gegevens' en 'Eigen stukken' zijn te vinden door in een gezinsblad op de naam van een hoofdpersoon te klikken.

Ik heb bij de verwerking van de gegevens doop-datums welbewust als geboortedatum behandeld, evenals de datum van begraven voor de overlijdensdatum. Dit is weliswaar niet correct, maar maakt de weergave eenvoudiger. Meestal heb ik in het memo-veld van zo'n gebeurtenis aangegeven waarop hij betrekking heeft.

C.A.M. Siskens

Interpretaties en aannamen bij het oudste deel van de familie Suesken
Van de meeste personen met de familienaam Süsken, Suesken of Suschen die tussen 1911 en 1700 in de Kirchenbücher van Stadtlohn voorkomen zijn de familierelaties zonder specifieke aannamen te reconstrueren. Van enkele personen zijn geboortedatum en ouders echter niet in de boeken terug te vinden. Om hen in te passen heb ik de volgende overwegingen gemaakt, min of meer lopend van 'heel waarschijnlijk' tot 'volledig hypothetisch'.
(N.B.: van aangetrouwde personen heb ik een schatting gemaakt van de jaartallen.)

Hermann Süsken, op 18-jarige leeftijd overleden op 11-11-1849. Als ouders worden genoemd Berd Henr. Süsken en Elisabeth Weiß.  Een berekend geboortejaar van 1831 past goed tussen de geboortes van Maria Gertrud en Henrich Bernard.

Catharina Süsken, op 36-jarige leeftijd overleden op 9-11-1783. De Kirchenbücher geven geen opgave van de ouders. Omdat er in het teruggerekende jaar van haar geboorte (1747) slechts één gezin met de naam Süsken is, heb ik haar als kind geplaatst bij het huwelijk van Bernard Henrich Süsken en Margaretha Elisabeth Deemes. 

Joanna Gertrudis Süsken trouwt op 29-1-1774 met Joannes Petrus Tyllian. Van haar ontbreken geboorte- en overlijdensdatum. De Status Animarum vermeldt een dochter Joan. Gertrud van Bernardus Suessken en Elisabeth Deemes van 3 jaar met een broertje Joan Gerard van 1 jaar oud. Met de aanname dat de laatste degene is die op 13-9-1747 gedoopt is, kom ik dan tot een geboortejaar voor Joanna Gertrudis van 1745.

Anna Christina Süsken, op 18-11-1739 gehuwd met Gerard Diederich Siebers. Ook van haar ontbreken geboorte- en overlijdensdatum in de Kirchenbücher. In zijn brief van 3-5-1972 meldt de heer F. Schneiders haar geboortejaar als 1712, met als ouders Suskens-Geeling. Op 12-9-1752 is Anna Christina meter van Joanna Gertrud Höing, dochter van Jo. Bernd. Höing en Anna Elisabeth Suesken wat haar relatie met de familie onderbouwt. Gezien de geboorte van haar jongste kind Anna Adelheidis Sophia op 7-9-1752 lijkt ook het geboortejaar van 1712 reëel.

Bernard Henrich Süsken huwt op 19-1-1745 met Margaretha Elisabeth Deemes. In de Kirchenbücher wordt een begrafenis genoemd van Bernardus Süsken op 31-12-1801, op 90-jarige leeftijd. Onder aanname dat het hier dezelfde persoon betreft zou Bernard Henrich ca. 1711 geboren zijn. Op 18-2-1719 wordt Gerdt Hinderich, zoon van Joan Suschen en Elske Geehling gedoopt. Hierbij wordt geschreven: sonst: Berndt. Daarmee vormt deze persoon een mogelijk alternatief.
De Status Animarum bevestigt de aanwezigheid van Bernardus Suessken in Stadtlohn in 1749/1750. Zijn leeftijd wordt aangegeven met 32 jaar. Terugrekenend is Bernards geboortejaar dan 1717 à 1718.
De leeftijd van zijn broer Joan Henrich wordt echter als 31 jaar opgegeven en die is geboren op 28-12-1709. Als Bernard werkelijk een jaar ouder is dan Joan Henrich zou hij in 1708 geboren moeten zijn. Op 23-2-1708 overlijdt Cristina Döbbels, de eerste echtgenote van Joan Susken. Bernard zou dan vlak voor haar overlijden geboren moeten zijn. Maar dat zou betekenen dat hij bij overlijden 93 jaar was. Enigzins arbitrair kies ik voor 1711 als geboortejaar.
Rond deze tijd lijkt in Stadtlohn geen ander gezin Susken aanwezig te zijn, er zijn alleen de huwelijken van Joan Susken in 1696 en 1708. Daarom is het aannemelijk dat Bernard Henrich een zoon is van Joan Susken, waarschijnlijk uit diens huwelijk met Elisabeth Gehling.

Gertrud Suschen, waarschijnlijk voor 1691 gehuwd met Bernt ter Heege. De peetouders van hun drie kinderen geven geen aanknopingspunten voor familierelaties. Ik heb er voor gekozen haar als dochter van Johan Suschen en Margareta Wiszing te beschouwen, maar ze zou even goed een dochter kunnen zijn van Dirich Suschen en Maria Rickers.

Trine Suschen wordt in het Schatzungs-Register (belasting register) in 1669 vermeldt met als ouders Johan Süschen en Margareta. De bewerker van de Kirchenbücher schat haar geboortejaar op 1666. Bij de doop van Joanna Elisabeth, dochter van Joan Süschen en Christina Döbbelt, op 25-12-1696 is een Catharina ....sken meter, mogelijkerwijs deze Trine.

Anna Suschen, op 29-9-1659 gehuwd met Gerdt Blawen,
Johan Suschen, op 28-1-1663 gehuwd met Margareta Wiszing,
Dirich Süschen, op 24-11-1674 gehuwd met Maria Rickers.
De Kirchenbücher geven van hen geen formele familierelaties. Hun verwantschap blijkt wel uit het volgende:
- Gerdt Blawen is getuige bij Johan's huwelijk met Margareta Wiszing op 28-1-1663
- Dirich Suschen is peter van Johans zoon Gerdt, gedoopt op 8-3-1673
- Johan Suschen is getuige bij het huwelijk van Dirich Suschen en Maria Rickers op 24-11-1674
Mogelijkerwijs zijn deze drie broers en zussen, maar dit is een redelijke, maar niet-bewijsbare aanname.

Anna Maria Suißgen, gedoopt 8-8-1649, dochter van Johan Suißgen en Fenna heeft in de Kirchenbücher geen relaties met de andere personen. Op grond van de geboortedatum zou zij een zus van Anna, Johan en Dirich kunnen zijn, maar dat is volledig hypothetisch. Johan Suißgen en Fenna zouden dan voor 1639 gehuwd zijn.

Gert Susers huwt op 4-2-1644 met Elßke Hemingk. Dit is rond dezelfde tijd als het hiervoor genoemde huwelijk van Johan Suißgen. Onder aanname dat de familienaam dezelfde is, zouden Gert en Johan broers kunnen zijn. Hoewel haar huwelijk veel eerder ligt heb ik Alheid Susers (voor 1626 gehuwd met Dirck Liggers) hier bij gevoegd.
De samenhang tussen deze drie personen is volledig hypothetisch, ook uit de peetouders van de kinderen laat zich geen familieverband reconstrueren.
C.A.M. Siskens

Naar:
Startpagina genealogie
Toelichting bij de bronnen,    Interpretatie van gegevens
Rangschikking en gebruik van de pagina's 
Uitleg over genealogische termen, tekens en afkortingen
Home
Copyright, Disclaimer en Privacy

Hulp gevraagd: nog gezochte personen en openstaande vragen
 
6 oktober 2016