Rangschikking van de pagina's

Om de genealogische gegevens overzichtelijk te presenteren heb ik gekozen voor een indeling in één reeks van nakomelingen en zeven kwartierstaten. Deze zijn toegankelijk via webpagina's waarin deze delen als schema zijn opgezet.

Het schema met de nakomelingen van Johan Suschen toont de samenhang van de Nederlandse en Duitse familietakken. Bij het oudste deel van de familie heb ik een aantal interpretaties en aannamen gemaakt om de mogelijke samenhang tussen deze personen te reconstrueren.
De andere schema's laten de kwartierstaten zien van de drie zonen van J.H.M. Siskens, van hun echtgenoten en van mijn schoonkinderen.

In de schema's zijn de jongste, onderste, generaties compleet weergegeven (vanwege de privacybepalingen niet in het nakomelingen-schema). Bovenaan staan vertegenwoordigers van de oudste mij bekende generaties. In de schema's had ik geen plaats voor alle zijtakken (bijvoorbeeld Etmans en Elling). Evenmin was er plaats om de grote Amsterdamse tak van de familie Froger te tonen; de gegevens zijn er echter wel, ze zijn toegankelijk via de pagina's Index en Familienamen.

De "losse tak" van Martinus Suskens, de Dragonder, ontstond door het vinden van zijn naam en conduitestaat in het Stamboek van Officieren. De verwachting was dat deze tak ergens bij de familie zou aansluiten. Ondanks het terugzoeken tot ca. 1700 is dat niet gelukt. In Genlias vond ik een Geertruij Siskens te Grave, ook hier is (nog) geen aansluiting gevonden.

Gebruik van de pagina's
Via de "Index van alle personen" en de "Familienamen" zijn alle personen op achternaam te vinden.
De "jongere" familieleden zijn ook in de desbetreffende schema's aan te klikken: u komt dan in de eigenlijke pagina's met gegevens


Die pagina's zijn opgezet als gezinskaarten. In het middelste kader staat telkens de "hoofdpersoon" met zijn of haar eventuele partner. En voor zover bekend staan daarboven hun ouders en er onder hun kinderen. Hoekige haakjes > ... < wijzen naar het kind in de afstammingsreeks.

Door te klikken op de naam van de hoofdpersoon of partner verschijnt hun persoonsblad met meer details zoals de velden "Notitie", "Herkomst van gegevens" en "Eigen stukken". In "Herkomst van gegevens" heb ik de informatie gezet zoals ik die uit de bronnen heb overgenomen, "Eigen stukken" verwijst naar eigen archivalia. Ook laat het persoonsblad verwijzingen zien naar de bronnen waaruit ik die gegevens heb verkregen.
Klikken op "Internet gezinskaart" brengt u weer terug naar de gezinskaart.

De schema's van de kwartierstaten bevatten een verwijzing naar een weergave in tekstvorm (als .pdf) van dat deel van de familie en een verwijzing naar een grafische weergave (meestal als .gif).

C.A.M. Siskens


Naar:
Startpagina genealogie
Toelichting bij de bronnen,    Interpretatie van gegevens
Rangschikking en gebruik van de pagina's 
Uitleg over genealogische termen, tekens en afkortingen
Home
Copyright, Disclaimer en Privacy

Hulp gevraagd: nog gezochte personen en openstaande vragen
 
6 oktober 2016